J-ZONE ÜRITUSE PLAAN


TALLINNA KULTUURIKATEL 20.-21.04.2019
Põhja pst. 27A

NÄITUSED

SMALL HALL / VÄIKE SAAL

Jaapani kunsti näitus Eesti-Jaapani Assotsiatsioon poolt.

0.korrus

Cosplay fotode ning kostüümide näitus ‘From Russia with Love”, tuvustus inglise ning vene keles.
CYBER PUNK stiilis stend MG “Old school” (LT) poolt.

LAUPÄEV 20.04.

Uksed avanevad kell 11.00

BLACK BOX SAAL

11.00-12.30 Sound check ning cosplay proovid
12.50-13.00 J-Zone’i tutvustus
13.00-15.00 Cosplay võistlus
15.00-15.30 Paus
15.30-16.00 Naginata võitluskunsti esitlus
Treener: Mari Paasonen ( JAP/FIN),
Helsingin Kendoseura Ki-Ken-Tai-Icchi ry
16.00-17:00 Avalikustakse kohal
17:00-17:30 Cosplay võistluse Võidutseremoonia
17:30–19:00 Dance Party, DJ 2NDCHILD ( FIN )

VÄIKE SAAL

11:00-13:00 Eesti-Jaapani Assotsiatsiooni Ikebana meistriklass.
13:00-17:00 Drink & Draw Sessioon koos Toon Vugts’iga
3D skaneerimine 3DKLON’i poolt
Professionaalne Make-Up Karoliina Kreem poolt
Fotonurk, fotograaf Kirill Dogadayev ( LV )

GAME ROOM

Vanad PC mängud
Retro mängud
Virtuaalne reaalsus

KATELDE SAAL

Terve päev
Poodide ala

VAHETÄNAV

Kirbuturg
Kunstitänav
Pop-Up Toidunurk

TERASSISAAL

Filmiprogramm

D-SAAL

12.00-15:00 Filmitalu esitleb: Eesti animatsiooni režissööri Rao Heidmetsa meistriklass.
15:00-15:45 Manga ehk jaapani koomiksite stiilis joonistamise töötuba muuseumipedagoog Galina Zaitseva juhtimisel.

Uksed sulguvad kell 19:00

AFTER PARTY

Sveta Baar – Gaijin Birthday

22:00 (20.04) kuni 7:00 (21.04.)

Sissepääs J-Zone 2-päeva piletiga ainult 5 EURi!


PÜHAPÄEV 21.04.

Uksed avanevad kell 11.00

BLACK BOX SAAL

11.00-12.30 Sound check ning K-POP tantsiate proovid
12.30-13.00 K-POPi võistluse tutvustus –
traditsioonilised korea tantsud, mida esitleb tantsugrupp „Arirang”
13.00-14.00 K-POP võistlus I
14.00-14.30 Paus
14.30-15.30 K-POP võistlus II
15.30-16:00 Paus
16:00-17:00 K-POP võistlus III
17:30–18:00 K-POP Võidutseremoonia

VÄIKE SAAL

11.00-12.30 SOTO Tantsustuudio (EE) K-POPi meistriklass
14.00 Cosplayeri Nicole ( RUS ) meistriklass (Night Elf’i Rüü ning kaunistused mängust „World of Warcraft”) inglise keeles.
3D skaneerimine 3DKLON’i poolt
Fotonurk, fotograaf Kirill Dogadayev ( LV )

GAME ROOM

Vanad PC mängud
Retro mängud
Virtuaalne reaalsus

KATELDE SAAL

Terve päev
Poodide ala

VAHETÄNAV

Kirbuturg
Kunstitänav
Pop-Up Toidunurk

TERASSISAAL

Filmiprogramm

D-SAAL

Aasia meistrikokkade meistriklassid

J-ZONE EVENT SCHEDULE


TALLINNA KULTUURIKATEL 20.-21.04.2019
Põhja pst. 27A

EXHIBITIONS

SMALL HALL / VÄIKE SAAL

Exhibition of Japan Art from Estonian-Japanese Association.

0.FLOOR

Exhibition of cosplay photos, costumes and armor ‘From Russia with Love” Introduction in English and Russian.
CYBER PUNK Fan stand from MG “Old school” (LT)

SATURDAY 20.04.

Doors open at 11.00

MAIN HALL / BLACK BOX SAAL

11.00-12.30 Sound check and cosplay rehearsals
12.50-13.00 J-Zone Introduction
13.00-15.00 Cosplay competition
15.00-15.30 Break
15.30-16.00 Presentation of Naginata martial Art
Coach: Mari Paasonen ( JAP/FIN),
Helsingin Kendoseura Ki-Ken-Tai-Icchi ry
16.00-17:00 To Be Announced
17:00-17:30 Cosplay competition Award Ceremony
17:30–19:00 Dance Party from DJ 2NDCHILD ( FIN )

SMALL HALL / VÄIKE SAAL

11:00-13:00 Estonian-Japanese Association presents Master-class of Ikebana.
13:00-17:00 Drink & Draw Session with Toon Vugts
3D scanner corner / 3D skaneerimine by 3DKLON
Artistic Make-Up by Karoliina Kreem
Photo corner by Kirill Dogadayev ( LV )

GAME ROOM

Old PC games
Retro games
VR Reality

KATELDE SAAL

Full day
Shopping area

VAHETÄNAV

Flea Market
Art Alley
Pop-Up Food Corner

TERASSISAAL

Film program

D-SAAL

12.00-15:00 Filmitalu present: Master-class of Estonian animation film director Rao Heidmets
15:00-15:45 Manga-styled comic drawing workshop led by
Galina Zaitseva.

Gates closed at 19:00

AFTER PARTY

Sveta Baar – Gaijin Birthday

22:00 (20.04) till 7:00 (21.04.)

Entrance with J-Zone 2-day pass 5 EUR only!


SUNDAY 21.04.

Doors open at 11.00

BLACK BOX SAAL

11.00-12.30 Sound check and K-POP dancers rehearsals
12.30 – K-POP Competition Introduction –
Traditional Korean Dances from group „Arirang”
13.00-14.00 K-POP competition I
14.00-14.30 Break
14.30-15.30 K-POP competition II
15.30-16:00 Break
16:00-17:00 K-POP Competition III
17:30–18:00 K-POP Award Ceremony

VÄIKE SAAL

11.00-12.30 K-POP Master class from SOTO Dance studio (EE)
14.00 Master class from cosplayer Nicole ( RUS )
(Armor and bracelets for costume of Night Elf from
„World of Warcraft”) in English
3D scanner corner / 3D skaneerine by 3DKLON
Photo corner by Kirill Dogadayev ( LV )

GAME ROOM

Old PC games
Retro games
VR Reality

KATELDE SAAL

Full day
Shopping area

VAHETÄNAV

Flea Market
Art Alley
Pop-Up Food Street

TERASSISAAL

Film program

D-SAAL

Master classes from Chefs of Asian cooking